:: WiFiUpdater

Klasa stanowi prosty interfejs usprawniający aktualizację oprogramowania sprzętowego po przez przeglądarkę internetową dla popularnej platformy ESP32 oraz ESP8266.

Biblioteka dostosowana do środowiska Arduino IDE z przykładem użycia, dostępna jest tutaj.