:: ATCMD

Prosta biblioteka stanowiąca interfejs usprawniający konfigurację parametrów w różnych projektach Arduino.

Biblioteka dostosowana do środowiska Arduino IDE z przykładem użycia, dostępna jest tutaj.