:: Start

Witaj na mojej stronie domowej.

Strona z automatyzowanym systemem pozyskiwania i aktualizacji większości znajdujących się na niej danych. Zuchwale wykorzystująca języki skryptowe: PHP i JavaScript oraz oprogramowanie LAMP.

Mam na imię Łukasz. Oprócz programowania w/w językach skryptowych, pisze również programy w językach C, C++ głównie na systemy Linux, a także mikrokontrolery AVR, ESP32, ESP8266 wykorzystując popularne platformy takie jak Raspberry Pi czy Arduino. Łącze w ten sposób pasje programowania z drugą moją pasją jaką jest elektronika, a w szczególności radio-elektronika i radiokomunikacja - od 5 marca 2024r. posiadam Pozwolenie Radiowe kat. 1 w służbie amatorskiej i znak SP9LKB. Dzięki temu mam większą swobodę działania w tej dziedzinie.

Swoje pasje realizuje wyłącznie w ramach hobby, ponieważ jestem amatorem w w/w dziedzinach.

Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki panie to nikomu... Mmmm... Tak, nie... Nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy.

Rejs