:: WiFiConnector

Klasa stanowi prosty interfejs usprawniający logowanie do sieci WiFi po przez przeglądarkę internetową w różnych aplikacjach dla popularnej platformy ESP32 oraz ESP8266.

Główna metoda 'begin' przyjmuje 3 argumenty: addr, server, port.

  • addr - Adres pierwszej wolnej komórki pamięci przekazany przez referencję, który inkrementowany jest wewnątrz metody do adresu następnej wolnej komórki.
  • server - Wskaźnik do instancji klasy WebServer, jeśli została już utworzona (domyślnie = NULL)
  • port - Numer portu dla servera http jeśli poprzedni argument = NULL (domyślnie = 80)

Biblioteka dostosowana do środowiska Arduino IDE z przykładem użycia, dostępna jest tutaj.