:: VirtualButtons


Dzięki tej bibliotece można utworzyć do 10 wirtualnych przycisków monostabilnych lub bistabilnych co umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem opartym na platformie ESP32 oraz ESP8266 po przez przeglądarkę internetową.

Do działania VirtualButtons wymagane jest oczywiście połączenie z siecią, które można w prosty sposób zestawić za pomocą WiFiConnector. Ponadto konieczna jest instalacja biblioteki do obsługi kontenera Vector, która dostępna jest tutaj.

Aby usprawnić kontrolę nad urządzeniem, biblioteka posiada również możliwość utworzenia wirtualnego wyświetlacza do prezentowania różnych wartości/parametrów np numer kanału, stan urządzenia i.t.p.

Obrazek powyżej przedstawia przykładowe zastosowanie VirtualButtons do sterowania odtwarzaczem sieciowym wykorzystującym, skądinąd ciekawą bibliotekę ESP32-audioI2S, która umożliwia między innymi odtwarzanie tak zwanego radia internetowego za pomocą ESP32 oraz modułu DAC z interfejsem I2S np PCM5102.

Biblioteka VirtualButtons dostosowana do środowiska Arduino IDE z przykładem użycia, dostępna jest tutaj.