:: JSONViewer

Klasa pobiera dane w formacie JSON z danego URL, a następnie z wykorzystaniem biblioteki ArduinoJson, wyłuskuje potrzebne wartości według podanej ścieżki dostępu. Wartości w formacie typu 'const char*' lub 'JsonObject' dostępne są w callback-ach.

Biblioteka dostosowana do środowiska Arduino IDE z przykładem użycia, dostępna jest tutaj.

Konfiguracja połączenia z siecią WiFi odbywa się po przez komendy AT, które obsługuje biblioteka ATCMD. Ponad to w przykładzie 'WeatherReports' została użyta biblioteka ShowText.